PSIHOLOŠKI TESTOVI

Upitnici za procjenu ličnosti, testovi sposobnosti i upitnici motiva i vrijednosti, popularno – psihološki testovi, neprocjenjivi su za proces selekcije kandidata i razvoj zaposlenika.

Na našoj platformi Selekcija.hr odaberite psihološki test koji najviše odgovara vašim potrebama i minimizirajte mogućnost donošenja pogrešne odluke.

istražite psihološke testove

Psihološki testovi

Upitnici za procjenu ličnosti, testovi sposobnosti i upitnici motiva i vrijednosti, popularno – psihološki testovi, neprocjenjivi su za proces selekcije kandidata i razvoj zaposlenih.

Na našoj platformi RECRUITER izaberite psihološki test koji najviše odgovara vašim potrebama i minimizirajte mogućnost donošenja pogrešne odluke.

Psihološki testovi - procjena ličnosti

Selekcija.hr nudi najveći izbor psiholoških testova za procjenu ličnosti

Testovi sposobnosti

Psihološki testovi obuhvaćaju i testove sposobnosti. Testovi sposobnosti najbolji su prediktor uspjeha i postignuća u životu. Na Selekcija.hr platformu uvrstili smo širok izbor testova sposobnosti: od općih testova inteligencije, do testova koji mogu mjeriti snalaženje u 2D ili 3D prostoru.

Naša ponuda zasniva se na psihološkim testovima koje smo razvijali u suradnji s priznatim stručnjacima, ali i na psihološkim instrumentima koji su postigli opći komercijalni uspjeh diljem svijeta.

Ne prepuštajte slučaju ishode koje je moguće predvidjeti uz pomoć alata na Selekcija.hr.

Motivi i vrijednosti

Upitnici motiva također se svrstavaju u grupu psiholoških testova.

Motivi i vrijednosti značajno predviđaju ponašanje i angažiranje zaposlenika. Nijedna procjena osobe nije potpuna ako isključuje motive i vrijednosti. Na platformi Selekcija.hr naći ćete širok opseg upitnika pomoću kojih sigurno možete doći do željenih podataka.

Ako počinjete s pitanjem “Zašto”, mi ćemo vam pomoći da dođete do točnog odgovora.

Psihološki testovi u organizaciji

Točni i objektivni podaci o sposobnostima, ličnosti i motivima predviđaju uspjeh na poslu i životu.

Selekcija kandidata

Psihološki testovi za procjenu ličnosti predviđaju uspjeh na poslu, uklapanje u kolektiv, vjerojatnost  dugoročnog ostanka u firmi, stil ponašanja, mogućnosti napredovanja.

Razvoj zaposlenika

Svatko ima potencijal za više od onoga što trenutno pruža. Uz procjenu ličnosti, mogućnosti za razvoj i napredovanje postaju nedvosmisleno jasne.

Odnosi s drugima

Druge ne možemo kontrolirati, ali možemo kontrolirati sebe. Polazeći od osobne logike i potreba, ljudi često nisu svjesni kako njihova ličnost utiče na odnos prema drugima.

Odnos prema sebi

Kvaliteta života ovisi od toga na koji način se ponašamo prema nama samima. Osvijestite i dobre i štetne sklonosti i navike i napravite plan kako biti bolji prema sebi.